ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENACT


Ταυτότητα του έργου

Προστατεύω το φυσικό περιβάλλον, αναπτύσσω εναλλακτικές δράσεις.

Το έργο ENACT πιστεύει στη βιώσιμη και ισόρροπη τοπική οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, το έργο ENACT ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο για την προώθηση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και την περαιτέρω ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Μέσα από τη διοργάνωση μιας σειράς κοινών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, οι εταίροι του έργου ENACT καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους (φορείς και ιδιώτες) να συνεργαστούν μαζί τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου προς όφελος της περαιτέρω ανάδειξης και ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής.

 

Εταίροι Έργου…

Επικεφαλής Εταίρος

Δήμος Βισαλτίας (Δήμος Βισαλτίας)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Εύη Κετετζή

2 Οδός Ηρώων, 62200, Νιγρίτα, Σέρρες,

Tηλ. 00302322020300-1, Fax: 00302322020340

Website: www.dimosvisaltias.gr

Email: d.visaltias@gmail.com

 

Εταίροι

Belasitsa Nature Park Directorate

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σοφία Κοσταντίνοβα – Ilkova

14 Belasitsa Str, Village Kolarovo, Petrich, 2850

Tηλ. 00359 7423 20 03, Fax: 00359 7423 20 33

Website: www.belasitsa.net

Email: dppbelasica@abv.bg

 

Ελληνική Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αδάμ Σταμπουλής

62200, Νιγρίτα, Σέρρες

Τηλ. 00302322022859, Fax: 00302322022859

Email: eosnigrita@gmail.com

 

Κέντρο για την Ανάπτυξη της Ροδόπης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Τοντόρ Τοντόροφ

Smoljan, 1 Cheshitska Str., 4700

Tηλ. 00359898661832, Fax: 0035932519790

Email: ttpatriot@abv.bg

 

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών 

Επικοινωνία: Ελισάβετ Τσιαρέα

Π. Κωστοπούλου 2

Tηλ. 0030 23210 99710, Fax: 0030 23210 99740

Website: www.serreschamber.gr

Email: eves@otenet.gr

 

Στόχοι του Έργου

Το έργο στοχεύει στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής διαμέσου της προστασίας, της ανάδειξης και αξιοποίησης των πλούσιων φυσικών πόρων της περιοχής παρέμβασης. Οι ειδικοί στόχοι των οποίων η επίτευξη επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι:

  • Η προώθηση νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή
  • Η ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών με σκοπό τη δημιουργία μίας μοναδικής γεωγραφικής περιοχής και την ενσωμάτωση των τοπικών οικονομιών
  • Η εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων
  • Η μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων και απόκτηση νέων εμπειριών
  • Η δημιουργία ενός δικτύου φορέων για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον
  • Η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και η μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας με έμφαση στη μείωση της νεανικής ανεργίας
  • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή